Ze względu na charakter sprzedającego towaru  jest możliwe wysłać do reklamacji tylko nie używany produkt pirotechniczny (nie działające z powodu brakującej części). Użyte (już raz zapoczątkowane) nieudane artykuły pirotechniczne jest kupujący powinny zlikwidować według instrukcji na produkcie. Konsument jest powinny przed użyciem przeczytać instrukcje obsługi i likwidacji produktu. Instrukcja jest na opakowaniu produktu.

Reklamacje użytej (zapoczątkowanej) pirotechniki jest możliwe potwierdzić na podstawie nagranej dokumentacji fotograficznej. Nieudany produkt zostaw 30 minut w spokoju. Potem w bezpiecznej odległości zrób zdjęcia. Potem postępuj zgodnie z instrukcją na likwidacje produktu napisanej na opakowaniu. Inna manipulacja jest zakazana !!!

Przy reklamacji postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Wyślij e-mail na adres: pyrocollection@gmail.com , do którego trzeba napisać

typ produktu

jego numer seryjny

numer rachunku sprzedaży

opis wady

dokumentację fotograficzną (tylko w przypadku użytej pirotechniki)

Na zdjęciu reklamowanej pirotechniki by mało być widać:

widoczna usterka produktu,

widoczna użyta część produktu ( spalony knot),

data zrobienia zdjęcia (najlepiej jak jest na zdjęciu data),

jaki produkt jest reklamowany.

2. Do 24 godzin (dni roboczych) wyślemy informację o następnym kroku (adres centrum serwisowego które jest najbliżej do Państwa miejsca zamieszkania albo inny krok zalecony sprzedającym)

3. Wyślijcie towar na adres razem z opisem błędu, papierem gwarancyjnym i dokumentem o zakupie, który służy jak papier gwarancyjny w przypadku, że papier gwarancyjny nie był wydany. Przy  wysłaniu towaru proszę dbać o prawidłowe zapakowanie towaru i użyciu amortyzującego materiału, aby się towar nie uszkodził. Przy zastosowaniu reklamacji mają zastosowanie przepisy warunków biznesowych i procedury reklamacyjnej.